smart

فروردین ۲۴, ۱۳۹۶
Arduino-nano

پلتفرم سخت افزاری Arduino Nano

با درود به شما همراهان ارجمند با معرفی یکی دیگر از پلتفرم های سخت افزار اینترنت اشیا از سری مقلات مفاهیم و منابع موجود در حوزه […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶
intel-edison

پلتفرم سخت افزاری Intel Edison

با درود به شما همراهان ارجمند با معرفی یکی دیگر از پلتفرم های سخت افزار اینترنت اشیا از سری مقلات مفاهیم و منابع موجود در حوزه […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۶
redboard-1

پلتفرم سخت افزاری Sparkfun RedBoard

با درود به شما همراهان گرامی با معرفی یکی دیگر از پلتفرم های سخت افزار اینترنت اشیا از سری مقلات مفاهیم و منابع موجود در حوزه […]
فروردین ۹, ۱۳۹۶
WIOT-1

پلتفرم سخت افزاری WIOT

با درود به شما همراهان گرامی با معرفی یکی دیگر از پلتفرم های سخت افزار اینترنت اشیا از سری مقلات مفاهیم و منابع موجود در حوزه […]